Naslovna - Festival nauke Beograd 2017 - od 14. do 17. decembraNaslovna - Festival nauke Beograd 2017 - od 14. do 17. decembra

Predstavlja, objašnjava i promoviše nauku na način podjednako blizak i jasan svima, bez obzira na godine i obrazovanje.
science, nauka, znanost, festival, beograd, bilogija, fizika, psihologija, belgrade, cern, matematika, psihologija, genetika, dnk, nasa, geologija


Most searched terms: